Awal-e-Shab Woh Bazam Ki Ronaq, Shama Bhi Thi Parwana Bhi

Awal-e-Shab Woh Bazam Ki Ronaq, Shama Bhi Thi Parwana Bhi

...