Dam Bakhud Beth Ke Khud Jaisay Zuban Gili Hai

Dam Bakhud Beth Ke Khud Jaisay Zuban Gili Hai

...